تاریخ ثبت: 1399/06/10

با توجه به درخواستهای فراوان کاربران محترم با تصمیم شورای راهبردی کنفرانس زمان برگزاری کنفرانس به 20 مهر 1399 تغییر یافت


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1399/07/17
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1399/07/19
  • کنفرانس1399/07/20